Besluit tot opwerken JEEP brandstof

8 juni 1961

De proefinstallatie op het gebied van opwerking van splijtstoffen in Kjeller komt in bedrijf. Het is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Noors-Nederlandse samenwerking. Het is niet de eerste ervaring met opwerking: al begin 1954 werd in een schuurtje achter JEEP 10 milligram plutonium afgescheiden. Ongeveer de helft van het budget gaat al jarenlang naar (het ontwikkelen van) opwerking (s-procede’s). Het is altijd al de bedoeling geweest de splijtstof uit de JEEP zelf op te werken, maar ook Eurochemic krijgt in het begin een onderzoeksopdracht en men verwacht ook andere opdrachten te krijgen. Maar al snel slaat ook de twijfel toe of dat wel haalbaar is nu binnenkort de commerciële opwerkingsfaciliteit Eurochemic (waar beide landen ook in deelnemen) in bedrijf zal gaan komen. Dus wordt het besluit genomen alleen de JEEP-splijtstof (vanaf 1967 zo is de verwachting) op te werken en de installatie daarna te sluiten.


Trefwoorden: