Op deze help-pagina de volgende onderwerpen:


. Copyright
. Bronnen
· Volledigheid
· Tijdsaanduiding
· Documenten
· Actualiteit
· Ongelukken
· Acties
· Verkiezingen en kabinetten
· Gebruik monetaire termen

Copyright
Tekst kan (met bronvermelding) overgenomen worden. Neem voor het overnemen van illustraties contact met ons op.

Bronnen
In de chronologie worden geen bronnen genoemd. Alle feiten zijn wel gedocumenteerd, maar voor de leesbaarheid zijn de bronnen (en dat zijn er een paar duizend) er uit gehaald. In totaal zijn er ruim honderd boeken en brochures en zo’n 25.000 artikelen uit dag en weekbladen doorgenomen in het kader van dit project. Daarnaast veel Tweede Kamerstukken, regerings-rapporten en af en toe een website. Maar ook zijn er tientallen jaargangen tijdschriften doorgenomen, bijv. het RCN-Bulletin (1957-58), dat overging in Atoomenergie en haar toepassingen (1959-1977) en vervolgens Energiespectrum (jaargangen 1977-1986) ging heten.
Een groot deel daarvan is ook als bron gebruikt, soms alleen voor een juiste datum of een halve bijzin. Vaak ook spreken die bronnen elkaar tegen, en moest er verder doorgezocht worden. En op verschillende momenten zijn we er ook niet uitgekomen: weten we niet wat er precies gebeurt is of wanneer of waarom, dat zou zoveel meer onderzoek vergen en is in dit kader en op deze termijn onmogelijk.
Aarzel niet contact met ons op te nemen als je een specifieke bron zoekt. Alle gebruikte bronnen zijn aanwezig in het documentatiecentrum van Laka.

Volledigheid
Het is onmogelijk volledig te zijn in het beschrijven van de geschiedenis van kernenergie in Nederland. Het was ook niet de bedoeling volledig te zijn.
En we zijn ook niet op zoek geweest naar zo veel mogelijk feitjes, maar naar gebeurtenissen die belangrijk zijn geweest en die geschiedenis, het heden en misschien ook wel de toekomst bepalen van kernenergie.
Het is echter niet alleen maar een chronologie, waar bij zo veel mogelijk datums een gebeurtenis vermeld staat. Het is ook een rangschikking en duiding van die gebeurtenissen; daarom worden vaak een serie gebeurtenissen (discussies in het parlement, bijvoorbeeld) genoemd bij een besluit dat misschien niet op het zelfde moment plaatsvond, maar er wel mee samenhangt.

Documenten
Bij veel gebeurtenissen is een brondocument als bijlage opgenomen: Tweede-Kamerstukken, rapporten, persberichten, krantenartikelen, etc. Dat is niet alleen ter illustratie, maar ook voor de historische ‘duiding’ en maakt het eenvoudiger achtergrond-informatie te vinden. Het is de bedoeling steeds meer documenten digitaal beschikbaar te maken.
Heel veel materiaal is nu voor het eerst digitaal in te zien. Toen we met het digitaliseren van voor de chronologie belangrijke parlementaire stukken begonnen, was er nog geen sprake van het digitaliserings-project op Staten-Ggeneraal Digitaal. Nu zijn er veel stukken online te vinden en binnenkort alles. Alles...? Nou behalve achterliggende rapporten en nota’s. Dat betekend dat we in de loop der tijden meer externe links zullen maken naar Kamerstukken die daar te vinden zijn, maar ook dat veel materiaal alleen beschikbaar is omdat het speciaal voor dit project gedigitaliseerd is. De meeste bijlagen in deze chronologie zijn echter geen parlementaire stukken, maar artikelen uit kranten en weekbladen, persberichten en rapporten van werkgroepen en adviescommissies.

Actualiteit
Op deze pagina wordt niet gestreefd om zo actueel mogelijk te zijn, maar om belangrijke ontwikkelingen te constateren, te analyseren en te beschrijven. Dat gebeurt door niet de waan van de dag te volgen, maar door enige afstand te bewaren.
Wil je het laatste nieuws over kernenergie, bezoek dan regelmatig de website van Laka met het laatste nieuws, of geef je daar op voor de kernenergienieuws-emaillijst

Ongelukken
Zoals gezegd, de chronologie streeft niet naar volledigheid: zo ook bij het vermelden van storingen en ongelukken. Slechts bij uitzondering worden die apart vermeld. Vanaf 1980 wordt er door de Kern Fysische Dienst een jaarlijks overzicht van storingen in Nederlandse kerncentrales (en later vanaf 1996 in Nederlandse nucleaire installaties) aangeboden aan het parlement. Die jaarlijkse overzichten zijn nu voor het eerst allemaal digitaal toegankelijk gemaakt en worden vermeld op de laatste dag van elk jaar. Een officiële inventarisatie van ongelukken en storingen van voor 1980 is er niet, maar is voor wat betreft de kerncentrales speciaal voor dit project samengesteld.

Acties
Ook lang niet alle acties tegen kernenergie zijn opgenomen; alleen de belangrijkste (en dat zijn niet altijd die waar de meeste mensen aan deelnemen) zijn vermeld. Een zeer uitgebreid overzicht met vele honderden acties tegen kernenergie vanaf 1960 is te vinden op de site van Laka

Verkiezingen en kabinetten
Van elke Tweede-Kamerverkiezing is er een factsheet gemaakt, met daarop de verkiezingsuitslag, kabinetsvorming en de passages over kernenergie in de verkiezingsprogramma’s. De factsheet staan als bijlage op datum van de verkiezing.

Monetaire termen
Bedragen zijn genoemd in valuta uit de betreffende periode, met een korte periode bij de overgang van gulden naar euro soms allebei. Bedragen van de Europese Gemeenschap (EEG) worden soms in ECU’s uitgedrukt. De ECU (afkorting van European Currency Unit) was een Europese rekeneenheid (1981-1999), samengesteld uit de (gewogen) gemiddelde waarde van een aantal Europese valuta’s en is gebruikt om de waarde van de Euro vast te stellen.
1 Ecu = 2,75049 gulden
1 euro = 2,20371 gulden
1 gulden = 0,44 euro