Dossiers

Op deze pagina vind u een aantal dossiers die niet chronologisch behandeld worden maar ter verduidelijking en analyse in de vorm van een overzichts-artikel zijn gegoten. De dossiers zijn als bijlage in pdf beschikbaar.

Dossier: Belangrijke datums [pdf, 20 KB]
De meest belangrijke data in de geschiedenis van kernenergie in Nederland op een rijtje. Wat werd wanneer geopend (of gesloten)?

Dossier: De ontdekkingen: van uranium tot kernsplijting [pdf, 863 KB]
De Duitse chemicus Martin Heinrich Klaproth ontdekt in 1759 een stof die hij noemt naar de goddelijke vader van de titanen uit de Griekse mythologie: Uranus. Maar wat zijn al die andere ontdekkingen die uiteindelijk leiden tot die van de kernsplijting?

Dossier: Elektriciteitsproductie in Nederland [pdf, 167 KB]
Een historisch overzicht van de organisatie van elektriciteitsproductie: de rol van de SEP, centralisatie van de productie (van 550 producenten in 1920 naar 4 in 1987), de liberalisering en privatisering van de markt, etc.

Dossier: Afvaldumping in zee [pdf, 103 KB]
Meteen vanaf het moment dat radioactief afval ontstond zocht men ook manieren om er van af te komen. Lange tijd was dat voor veel landen het storten van een deel van het afval in zee. Algemeen wordt er vanuit gegaan dat Nederland vanaf 1967 afval in zee dumpte. Maar dat gebeurde echter al veel eerder!

Dossier: Opwerking en plutoniumproductie [pdf, 40 KB]
Nederland was vroeg bezig met opwerking: al in 1954 werd het eerste plutonium (10 milligram) afgescheiden en het was daarmee een van de eerste niet-kernwapenlanden die dat lukte. Toch sloot men later contracten met buitenlandse opwerkingsfabrieken. Hoeveel plutonium heeft Nederland en wat gebeurt er mee?

Dossier: Vrijstellingsbesluit Defensie Kernenergiewet [pdf, 25 KB]
In de Kernenergiewet die in januari 1970 in werking treedt, verleent Artikel 75 aan de Kroon de bevoegdheid om Defensie bij algemene maatregel van bestuur vrijstelling te verlenen, of op verzoek ontheffing te verlenen van de vergunningsplicht. Maar wie bepaald of dat noodzakelijk is en hoe werkt dat?

Dossier: Kistemaker [pdf, 24 KB]
Jacob Kistemaker wordt algemeen erkend als de ‘vader van het Nederlandse uraniumverrijkingsprogramma’ en een prestigieuze twee-jaarlijkse Technologieprijs is naar hem vernoemd. Toch was hij ook vaak omstreden, onder andere door zijn activiteiten in de tweede Wereldoorlog: de zgn. ‘Cellastic-affaire’. Hij overleed in mei 2010.

Dossier: Reactor generaties en veiligheid [pdf, 167 KB]
Generatie-III en Generatie-IV zijn bekende begrippen in de discussie over welke kerncentrales er eventueel gebouwd moeten gaan worden. Het zijn indelingen in de evolutie van reactortypen en heeft te maken met de (vermeende) veiligheid. Maar hoe komen die indelingen tot stand en zijn ze wel altijd hetzelfde?