Tegen-nota over kernenergiebeleid

begin september 1972

Als antwoord op de ‘Nota in zake de Kernenergie’ publiceert de Werkgroep (kern)energie de ‘Kernenergienota’: meer dan de helft van de energie die wordt geproduceerd wordt verspild; scenario’s zijn gebaseerd op continu doorlopende groei; fundamentele vragen ten aanzien van kernenergie zijn nog niet beantwoord en de voorlichting laat te wensen over. Er moet dan ook gestopt worden met kernenergie, eist de Werkgroep. In november protesteert Ver. Milieudefensie tegen de verspreiding van de brochure ‘Kernenergie en Electriciteit’ door de GKN (“eenzijdige, misleidende en zelfs foutieve informatie“) en vraagt subsidie aan (aangezien de GKN gezien moet worden als een staatsbedrijf) om de Kernenergienota in dezelfde oplage (13.000) te kunnen verspreiden.


Trefwoorden: