Van Geel: rapporten Borssele schadeclaim blijven geheim

7 december 2005

De regering blijft weigeren de Kamer inzage te geven in rapporten over de gevolgen van sluiting van Borssele. De regering legt daarmee een kamerbrede motie tot inzage naast zich neer. De rapporten zouden de onderbouwing zijn voor Van Geel’s verklaring dat sluiting van Borssele per 2013 een schadeclaim zou opleveren van "enkele honderden miljoenen tot een miljard". De Kamer heeft al vijf keer om (desnoods vertrouwelijke) inzage gevraagd. Kort voor het zomerreces werd uiteindelijk door de hele kamer de motie aangenomen die de regering nu naast zich neer legt. Volgens Van Geel kent men de essentie van de rapporten en details zouden de positie van de Staat kunnen schaden.