Besluit kerncentrales 2 jaar uitgesteld

Minister De Korte
13 maart 1989

In een korte nota ‘Het energiebeleid nader bezien’ maakt minister De Korte (EZ) bekend dat tegen de achtergrond van milieudoelstellingen keuzes voor duurzame bronnen en kernenergie niet kunnen worden uitgesloten. Het aandeel kernenergie is niet op het niveau dat door het kabinet (Lubbers II)) wenselijk wordt geacht. Maar hoewel nieuwe kerncentrales niet worden uitgesloten, is het onmogelijk om nu een definitief besluit te nemen, omdat alle onderzoeken gedaan in het kader van de ‘Herbezinning’ nog niet afgerond zijn. Het kabinet besluit dan ook de beslissing over nieuwe kerncentrales twee jaar uit te stellen. Maar dan moet die beslissing over 2 jaar ook echt genomen worden, zegt De Korte, want de SEP kan dan daar bij de beslissing over nieuw vermogen, rekening mee houden. In de praktijk betekend dit dat er voor 2000 geen kerncentrales meer in bedrijf zullen komen.
Lees hier de Energienota van De Korte [pdf, 3.3MB]