Lobby voor noodleidend Moerdijk

23 mei 1985

De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vindt dat er wel plaats is voor twee kerncentrales op het Industrie en Havenschap Moerdijk. Het is het hoogtepunt van een enorme lobby voor het noodleidende IHM, dat begon met de commissaris van de Koningin Van Agt in september ‘84 die ‘op persoonlijke titel’ vond dat een kerncentrale (en de opslag van kernafval blijkt later) de financiële problemen (schuldenlast van f 200 miljoen) van het terrein op zou lossen. Ook de PNEM is een warm voorstander van kernenergie en laat geen moment verloren gaan om er voor te pleiten. Alle partijen in de Provinciale Staten vinden de uitlating van GS nogal voorbarig, maar toch gaat een meerderheid van de PS (CDA en VVD) op 21 juni akkoord met het voorstel van GS. De PNEM neemt vervolgens een optie op 100 hectare van het braakliggende terrein. Plots komt er ook een schuldsanering: het Rijk heeft al f 109 miljoen toegezegd, nu mag de provincie ook f 75 miljoen vrij besteden van het geld dat het gekregen heeft voor de overdracht van grond (waar evt. de kerncentrale moet komen) aan de domeinen. Ook is er een voorschot van 20 miljoen als de provincie meewerkt aan de vestiging van afvalopslag, blijkt uit een geheime briefwisseling. Voorwaarde, zo blijkt later, is dat de provincie de grond voor minder dan de helft van de prijs aan de PNEM verkoopt.