Zoek: Urenco/UCN Almelo, 2000-2009, Splijtstof anders