Zoek: Urenco/UCN Almelo, 1980-1989, Kernenergiewet