Zoek: opslag in zoutkoepels, 1993, Provinciale Staten