Zoek: Nieuwe kerncentrales, 1974, Provinciale Staten