Omschakeling HOR laagverrijkt uranium voltooid

januari 2005

Het laatste element met hoogverrijkt uranium wordt uit de kern van de Hoge Onderwijs Reactor (HOR) gehaald. Daarmee is nu pas helemaal overgeschakeld op laagverrijkt uranium, een eis van de VS die het proliferatiegevaar wil verkleinen door het gebruik van HEU terug te dringen. De beslissing tot conversie was al begin jaren ’90 genomen.