De geschiedenis van kernenergie in Nederland

Het is vandaag woensdag 1 februari

Wat gebeurde er in de geschiedenis van kernenergie in Nederland op deze dag?

1958: Wetgeving radioactieve stoffen
Het Veiligheidsbesluit Ioniserende Straling treedt in werking en heeft ten doel degenen die in hun werk de kans lopen door 'radioactieve bestraling te worden getroffen' tegen de gevolgen daarvan te beschermen. Het stelt regels vast over de wijze waarop radioactieve stoffen in bedrijven (en daarbuiten) moeten worden gebruikt.
Lees meer...

1980: Wageningen: reactor stilgelegd
In Wageningen promoveert ir. L. Dellaert op onderzoek naar de effecten van straling op erfelijk materiaal van de zandraket. Uit het onderzoek blijkt dat door röntgenstraling dezelfde genetische effecten worden veroorzaakt als met neutronen uit de ITAL-reactor.
Lees meer...

1996: Geen bezwaar tegen Russisch HEU
Hoewel Nederland het Amerikaanse beleid zegt te steunen om onderzoeksreactoren om te laten schakelen naar het gebruik van het minder proliferatie-gevoelige laagverrijkt uranium, zegt ze 'geen bezwaar' te hebben tegen de aankoop van hoogverrijkt uranium van Rusland door Euratom voor de HFR.
Lees meer...

2008: Mogelijke locaties kerncentrales blijven gehandhaafd
In juli 2007 heeft de minister van VROM al meegedeeld dat het 'waarborgingsbeleid kerncentrales' van kracht blijft. Nu stemt de ministerraad in met het derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening; de planologische kernbeslissing waarin ruimte wordt gereserveerd voor grootschalige productie en transport van elektriciteit
Lees meer...

De strijd om kernenergie leek rond 2010 weer volop los te barsten. Het Zeeuwse energiebedrijf Delta en het Duitse RWE waren allebei een vergunningsprocedure gestart voor een tweede en zelfs derde kerncentrale nabij Borssele. Samen goed voor 5.000 Megawatt, meer dan tien keer het vermogen de huidige kerncentrale. Het leek even volop begin jaren '70 van de vorige eeuw. Maar toen kwam het ongeluk in Fukushima, zakkende olie- en gasprijzen, duurdere kerncentrales en gingen de plannen van tafel. Ook dat leek een herhaling van de geschiedenis. Maar wat is ook al weer de geschiedenis van kernenergie in Nederland?

Kernenergie in Nederland is een website met een uitgebreide geschiedenis van kernenergie in Nederland. Bladeren kan op installatie, tijd en trefwoord en op een combinatie van die drie.

Kernenergie heeft, ook in Nederland, een lange geschiedenis van hoge verwachtingen, internationaal onderzoek, van politieke debatten, affaires, van industriële mislukkingen, hokjesgeest, van geslaagd onderzoek, van protest en vooral van optimistische scenario's.
Het is niet voor niets dat minister De Pous al in 1961 zegt: “De aanvankelijke verwachting, dat kernenergie in snel tempo en op grote schaal een oplossing zou moeten geven voor energieproblemen, bleek ongegrond.” Na hem heeft elke minister van economische zaken dat eigenlijk opnieuw vastgesteld, hoewel niet altijd (hardop) vermeld. Bouw Hoge-Flux reactor op het Reactorcentrum in Petten (1958)

Het is belangrijk te beseffen dat, nu de discussie opnieuw gevoerd wordt, kernenergie niet uit de lucht komt vallen; kernenergie begint niet met een schone lei.

Kernenergie in Nederland is geen site met lange inhoudelijke artikelen over waarom wel of geen kernenergie, maar in de chronologie komen uiteraard heel wat problemen (en oplossingen) aan de orde. En natuurlijk wordt er aandacht besteed aan waar in het publieke debat veel aandacht voor is geweest: affaires, protest. Want kernenergie is niet los te zien van haar maatschappelijke context.

Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door stichting Laka, het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie.