Inspraakronde zoutkoepels begint in 1989

21 oktober 1988

Nadat VROM minister Nijpels al op 23 december 1987 iedereen die ingesproken heeft, in een brief heeft laat weten: “Met de critici ben ik van mening dat een andere opzet van de basisnotitie en een eenvoudiger taalgebruik een discussie over het toetsingscriterium kunnen vergemakkelijken”, laat Nijpels nu weten dat de aangekondigde nieuwe inspraakronde begin 1989 zal beginnen. Die zal vooral aandacht besteden aan een goede informatievoorziening aan de plaatselijke bevolking en lokale- en provinciale besturen. Het zal er niet van komen, Nijpels voert alleen een aantal gesprekken met een 14-tal ‘deskundigen’ en dan valt het kabinet in mei 1989.